EMDR2019-03-29T12:16:46+01:00

EMDR

EMDR staat voor Eye Movement Desensitisation and Reprocessing. Deze therapievorm werd door de Amerikaanse psychologe Francine Shapiro geïntroduceerd als een snelle en zeer effectieve behandelstrategie bij posttraumatische stress stoornissen, PTSS. EMDR leidt ertoe dat de herinnering aan een traumatisch beeld vrij snel de emotionele lading verliest. Hierdoor wordt het minder pijnlijk om aan de gebeurtenis terug te denken. Negatieve beelden, gedachten en emoties veranderen.

Bij een normale verwerking van gebeurtenissen komt er via de zintuigen informatie binnen in de amandelkernen van onze hersenen. Daar worden ze gekleurd door onze emoties. Dan gaat de informatie naar de hippocampus, deze geeft betekenis aan de gebeurtenis. Vervolgens wordt de informatie weer doorgestuurd naar de neo-cortex, ons werkgeheugen. Daar verwerken we deze informatie om vervolgens weer terug te keren naar de amandelkernen.

Hoe werkt ons brein nu bij een trauma-reactie? De amandelkernen blokkeren de werking van de hippocampus door de enorme activiteit. Er kan dus geen betekenis gegeven worden aan wat er is gebeurd. We ervaren alleen maar de stressreactie van vluchten, vechten of bevriezen. Er is geen verbinding met de neo-cortex waardoor de informatie niet in het werkgeheugen komt. Deze informatie wordt geïsoleerd opgeslagen in het geheugen als beelden, geluiden en heftige emoties.

Hoe werkt een EMDR-behandeling?
Ik loods je met je aandacht naar de traumatische herinnering. Als je geen helder beeld kunt maken, is de concentratie op het gevoel dat bij de gebeurtenis hoort ook goed. Ik vraag je de heftigheid van de emotie een cijfer te geven. Waar in je lichaam kun je deze het duidelijkst voelen? Daarnaast laat ik jou een veilige plek, een anker, benoemen. Naast de heftigheid van het trauma is er ook een veilige plek waar je naar toe kan gaan wanneer het te heftig wordt.

Dan ga ik aan je vragen je weer te concentreren op het beeld en heb ook weer aandacht voor het gevoel dat daarbij past. En terwijl je met je aandacht bij het beeld en het daar bijbehorende gevoel blijft, volg je met je ogen mijn vingers terwijl jij je hoofd stilhoudt. Doordat jij met je aandacht bij de gebeurtenis bent en de gevoelens die daarbij horen, geeft ik jou een cognitieve opdracht: ”Hou je hoofd stil en volg met je ogen mijn vingers”. Hierdoor wordt de blokkade opgeheven en komt de informatie in het werkgeheugen waardoor de lading aan de gebeurtenis verassend veel minder wordt.

Omdat ik steeds meer cliënten met PTSS in mijn praktijk krijg, vond ik dat ik naast EMDR ook een aanbod moest hebben in de haptotherapeutische behandeling bij deze cliënten. Bij sommige cliënten is de behandeling na EMDR klaar en kunnen we afronden. Bij anderen is de vertaalslag naar het lichamelijk voelen en integreren nog een belangrijke stap. Om die reden heb ik in 2018 de nascholing trauma en haptotherapie gevolgd.

Haptotherapie maakt expliciet gebruik van de aanraking. Dit is bij (complex) trauma een spanningsveld omdat vaak juist in de aanraking de beschadiging heeft plaatsgevonden. Daar waar het lichaam als bedreigend werd ervaren en het menselijk contact als gevaarlijk omdat grenzen zijn overschreden. Daar waar iemand machteloos en weerloos is geworden. Dit maakt dat de mate van aanraken door de therapeut goed afgestemd moet zijn op de cliënt.
Aanraken biedt veel en is waardevol, ook- en misschien juist- na traumatische ervaringen. De haptotherapeut kan helpen om cliënten weer contact te laten krijgen met hun lichaam, hun gevoelsleven. En zo met zichzelf en de mensen om zich heen.

Affectieve aanraking levert een wezenlijke bijdrage aan de geruststelling van het stress-systeem. Via de aanraking kan bij de cliënt gevoeld worden dat het goed is zoals je bent en dat het oké is hoe je je voelt. Een goede aanraking kan stress in het systeem kalmeren.
Door cliënten meer uit te nodigen om in hun basis te komen, het bekkenbodem-gebied, vergroot dit hun veerkracht en draagkracht. Hiermee krijgt de cliënt de regie weer terug welke er op het moment van trauma niet was.

EMDR

EMDR staat voor Eye Movement Desensitisation and Reprocessing. Deze therapievorm werd door de Amerikaanse psychologe Francine Shapiro geïntroduceerd als een snelle en zeer effectieve behandelstrategie bij posttraumatische stress stoornissen, PTSS. EMDR leidt ertoe dat de herinnering aan een traumatisch beeld vrij snel de emotionele lading verliest. Hierdoor wordt het minder pijnlijk om aan de gebeurtenis terug te denken. Negatieve beelden, gedachten en emoties veranderen.

Bij een normale verwerking van gebeurtenissen komt er via de zintuigen informatie binnen in de amandelkernen van onze hersenen. Daar worden ze gekleurd door onze emoties. Dan gaat de informatie naar de hippocampus, deze geeft betekenis aan de gebeurtenis. Vervolgens wordt de informatie weer doorgestuurd naar de neo-cortex, ons werkgeheugen. Daar verwerken we deze informatie om vervolgens weer terug te keren naar de amandelkernen.

Hoe werkt ons brein nu bij een trauma-reactie? De amandelkernen blokkeren de werking van de hippocampus door de enorme activiteit. Er kan dus geen betekenis gegeven worden aan wat er is gebeurd. We ervaren alleen maar de stressreactie van vluchten, vechten of bevriezen. Er is geen verbinding met de neo-cortex waardoor de informatie niet in het werkgeheugen komt. Deze informatie wordt geïsoleerd opgeslagen in het geheugen als beelden, geluiden en heftige emoties.

Hoe werkt een EMDR-behandeling?
Ik loods je met je aandacht naar de traumatische herinnering. Als je geen helder beeld kunt maken, is de concentratie op het gevoel dat bij de gebeurtenis hoort ook goed. Ik vraag je de heftigheid van de emotie een cijfer te geven. Waar in je lichaam kun je deze het duidelijkst voelen? Daarnaast laat ik jou een veilige plek, een anker, benoemen. Naast de heftigheid van het trauma is er ook een veilige plek waar je naar toe kan gaan wanneer het te heftig wordt.

Dan ga ik aan je vragen je weer te concentreren op het beeld en heb ook weer aandacht voor het gevoel dat daarbij past. En terwijl je met je aandacht bij het beeld en het daar bijbehorende gevoel blijft, volg je met je ogen mijn vingers terwijl jij je hoofd stilhoudt. Doordat jij met je aandacht bij de gebeurtenis bent en de gevoelens die daarbij horen, geeft ik jou een cognitieve opdracht: ”Hou je hoofd stil en volg met je ogen mijn vingers”. Hierdoor wordt de blokkade opgeheven en komt de informatie in het werkgeheugen waardoor de lading aan de gebeurtenis verassend veel minder wordt.

Omdat ik steeds meer cliënten met PTSS in mijn praktijk krijg, vond ik dat ik naast EMDR ook een aanbod moest hebben in de haptotherapeutische behandeling bij deze cliënten. Bij sommige cliënten is de behandeling na EMDR klaar en kunnen we afronden. Bij anderen is de vertaalslag naar het lichamelijk voelen en integreren nog een belangrijke stap. Om die reden heb ik in 2018 de nascholing trauma en haptotherapie gevolgd.

Haptotherapie maakt expliciet gebruik van de aanraking. Dit is bij (complex) trauma een spanningsveld omdat vaak juist in de aanraking de beschadiging heeft plaatsgevonden. Daar waar het lichaam als bedreigend werd ervaren en het menselijk contact als gevaarlijk omdat grenzen zijn overschreden. Daar waar iemand machteloos en weerloos is geworden. Dit maakt dat de mate van aanraken door de therapeut goed afgestemd moet zijn op de cliënt.
Aanraken biedt veel en is waardevol, ook- en misschien juist- na traumatische ervaringen. De haptotherapeut kan helpen om cliënten weer contact te laten krijgen met hun lichaam, hun gevoelsleven. En zo met zichzelf en de mensen om zich heen.

Affectieve aanraking levert een wezenlijke bijdrage aan de geruststelling van het stress-systeem. Via de aanraking kan bij de cliënt gevoeld worden dat het goed is zoals je bent en dat het oké is hoe je je voelt. Een goede aanraking kan stress in het systeem kalmeren.
Door cliënten meer uit te nodigen om in hun basis te komen, het bekkenbodem-gebied, vergroot dit hun veerkracht en draagkracht. Hiermee krijgt de cliënt de regie weer terug welke er op het moment van trauma niet was.